تاریخ انتشار : پنجشنبه 13 مرداد 1401 - 18:26
کد خبر : 6141

الگوی سرایت آبله میمون در قره های مختلف متفاوت است

الگوی سرایت آبله میمون در قره های مختلف متفاوت است

به نقل از این مجله : تحقیقات علمی نشان داده است آبله میمون به طور ویژه در میان همجنس گرایان به ویژه همجنس بازان آقا رایج است. با این، مقامات بهداشتی درباره گسترش این بیماری در میان سایر افراد جامعه نیز هشدار می‌دهند. به نقل از خبرگزاری ترز، سازمان جهانی بهداشت اعلام کرد آبله میمون

به نقل از این مجله :

تحقیقات علمی نشان داده است آبله میمون به طور ویژه در میان همجنس گرایان به ویژه همجنس بازان آقا رایج است. با این، مقامات بهداشتی درباره گسترش این بیماری در میان سایر افراد جامعه نیز هشدار می‌دهند.

به نقل از خبرگزاری ترز، سازمان جهانی بهداشت اعلام کرد آبله میمون در منطقه روی همجنس مناطق جهان تنها در میان بازان مرد دیده نمی‌شود و بیشتر در میان افراد عادی جامعه دارد.

این نهاد خاطر نشان ساخت: هم اینک آبله میمون در ۷۸ کشور توسعه یافته که ۹۸ درصد جهان در قره سیاه بوده است. این بیماری در قرن آفریقا از دهه ۱۹۷۰ میلادی یک اِندمیک (همه منطقه‌ای) می‌شود. با این وجود، الگوی انتشار این ویروس در قره سیاه با سایر مناطق جهان متفاوت است.

از سازمان بهداشت جهانی در این باره می‌گوید: ۸۰ درصد موارد در کشور در قاره آفریقا گزارش شده است که این بیماری در آن‌ها یک بیماری است. بیشتر این افراد به طور طبیعی با حیوانات در تماس مستقیم بوده اند و از این راه آلوده شده اند.

گرچه آبله میمون در خارج از قاره آفریقا بیشتر در همجنس بازان دیده می‌شود، ولی این ویروس می‌تواند دیگران را نیز آلوده کند. افرادی که با حیوانات در ارتباط مستقیم هستند و همچنین با بیماری‌های مرتبط با بیماران می‌توانند باعث انتقال بیماری شوند.

دیدن منبع

برچسب ها :