تاریخ انتشار : جمعه 4 شهریور 1401 - 23:01
کد خبر : 7615

بدون اخوان ثالث شعر نو به محاق میرفت

بدون اخوان ثالث شعر نو به محاق میرفت

به نقل از این خبرگزاری : ایسنا/خراسان رضوی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی گفت: اگر مهدی اخوان ثالث وجود ندارد، شاید کار سخت و دردناک شعر نو ستیزان، شعر نو را در فرهنگ معاصر ما به محاق می‌برد. حسن بلخاری در مراسم سالروز بزرگداشت مهدی اخوان ثالث که امروز، چهار شهریور ماه بر مزار وی

به نقل از این خبرگزاری :

بدون اخوان ثالث شعر نو به محاق میرفت بدون اخوان ثالث شعر نو به محاق میرفت

ایسنا/خراسان رضوی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی گفت: اگر مهدی اخوان ثالث وجود ندارد، شاید کار سخت و دردناک شعر نو ستیزان، شعر نو را در فرهنگ معاصر ما به محاق می‌برد.

حسن بلخاری در مراسم سالروز بزرگداشت مهدی اخوان ثالث که امروز، چهار شهریور ماه بر مزار وی برگزار شد، درباره او اظهار کرد: سخنان درباره اخوان هم سخت است و هم آسان است. آسان از این رو که اخوان این سعادت را داشت که حتی در زمان حیات خود، بزرگان فاضل و متفکران و اندیشمندان ایرانی درباره سخنان گفته‌اند و خود نیز آن‌ها را شنیده‌اند. پس هرکسی که امروز می‌خواهد اخوان را بشناسد، کافی است که به آثاری که در رابطه با او منتشر می‌شود رجوع کند و معانی بلند و عاطفی را در آن‌ها بیابد. این است که کمتر کسی در دوران حیات و پس از حیات خود این سعادت را پیدا کند که فاضلان بزرگ عصر درباره اش سخن می گوید.

وی با اشاره به گفتن سخنان درباره اخوان از یک رو سخت است، افزود: براهنی می‌گوید شبی به منزل شخصی به نام خبره‌زاده رفته بودیم که مهدی اخوان ثالث نیز در آنجا حضور داشت. در آن شب سخنان بسیار رد و بدل شد اما در لحظه‌های خاص اخوان گفت که در حوزه شعر جایگاه فردوسی قرار دارد و سپس به من اختصاص دارد. لحن کلام اخوان نیز به گونه‌ای نبود که می‌توانیم مزاح می‌کند یا سرسری سخن می‌گوید، بلکه سخن کاملاً جدی می‌گفت. او می‌گوید در آن لحظه خیلی تعجب کردم و با خود گفتم آیا ممکن است کسی خود را با فردوسی مقایسه کند؟ فردوسی از نظر حماسه‌سرایی و زنده نگهداشتن زبان فارسی در جایی که بعید است تا کسی به آن قله برید. پس فردوسی شدن امر محالی به نظر می‌رسد.

انجمن رئیس و مفاخر فرهنگی ادامه داد: براهنی می‌گوید کمی تعجب کردم که چرا اخوان چنین سخنی گفته اما کمی که فکر کردم، با خود گفتم که این سخن را می‌گوید، اخوان نه یک انسان عادی است. پس تامل کردم و به این نتیجه رسیدم که او درست می‌گوید چراکه اگر از نظر هندسه معنا و مفهوم به بررسی تطبیقی ​​شعر اخوان با فردوسی بپردازیم، هر ۲ روحیه کلاسیک دارند. اگر از نظر روحیه کلاسیک اخوان را با فردوسی مقایسه کنیم، کلام اخوان به این معناست که اول فردوسی پس من نه تنها اغراق‌آمیز نیست بلکه حق است.

بلخاری با بیان اینکه اخوان ثالث تنها در قالب غزل شعر نسروده، بلکه قصیده نیز دارد و در شعر نو پس از نیما کولاک کرده، تصریح کرد: اخوان شعر نو را در جایگاهی نشاند که ادب ایران با کمال تواضع سر فرود آورد و گفت این هم رشحه‌های. از رشحات زیبایی‌شناسی ذوقی فرهنگ و ملت ماست و جامعه ادبی شعر نو را به رسمیت شناخت.

وی با اشاره به سخنی از محمدرضا شفیعی کدکنی مبنی بر این که شاعر باید باشد و اخوان هندسه باید به معنای مهندس و زبان را می‌شناخت، بررسی کرد: برخی‌ها شاعر هستند اما چون اخوان مرزها را تغییر نمی‌دهند و مهندس زبان و معنی می‌دهند که مقلد صرف می‌شود اما اخوان. علی‌رغم اقتدای کامل توام با تواضع نسبت به نیما به تعبیر سیمین بهبهانی در قلمروی اوزان نیمایی، اوزان را وارد کرده است.

انجمن آثار رئیس و مفاخر فرهنگی بیان کرد: وقتی براهنی از روحیه کلاسیک سخن می‌گوید، منظورش وحدت جمال و جلال است و اینکه اخوان هم زمین و زمانه خود را می‌شناسد و هم تاریخ و فرهنگ تمدن خود را. اخوان پس از انقلاب فرهنگی مدتی در دانشگاه‌ها به ارائه پرداخت و برای اینکه آن‌ها را بیشتر بشناسید، موضوعاتی هستند که ارائه کرده‌اند و مصاحبه‌هایی که انجام داده‌اید را بررسی کنید تا متوجه شوید که با یک ادیب دانشمند رو به رو هستید.

بلخاری اضافه کرد: مهدی اخوان ثالث یکی از کسانی است که در سلسله شاعران بزرگ این تمدن نسبتی میان جهان سنت و مدرنیته ایجاد کرد. کسانی که در قلمروی ادب شعری و ادبیات ایران تمام آثار اخوان را مورد مطالعه قرار دهند و قدرت تحلیل داشته باشند، به این نکته می‌رسند که اخوان میراث‌دار گذشتگان اما در گذشته نماند و حتی در زبان سراغ شعر نو رفتند.

انتهای پیام

دیدن منبع خبر

برچسب ها :

ناموجود