تاریخ انتشار : دوشنبه 2 آبان 1401 - 14:49
کد خبر : 14695

داستان کوتاه کودکانه باد و خورشید

داستان کوتاه کودکانه باد و خورشید

به نقل از این مجله : یک روز باد و خورشید سر که کدامشان قوی تر است باهم بحث می کنند.آخر سر تصمیم باهم مسابقه بدهند تا ببینند کدام قوی تر است. مردی داشت از آن حوالی رد میشد خورشید گفت: «بیا ببینیم کدام یک از ما می تواند کت این مرد را از تنش

به نقل از این مجله :

یک روز باد و خورشید سر که کدامشان قوی تر است باهم بحث می کنند.
آخر سر تصمیم باهم مسابقه بدهند تا ببینند کدام قوی تر است.

مردی داشت از آن حوالی رد میشد خورشید گفت: «بیا ببینیم کدام یک از ما می تواند کت این مرد را از تنش دربیاورد؟»
باد قبول کرد. اول قرار شد باد امتحان کند.
باد همۀ قدرتش را جمع کرد و وزید و وزید و وزید. اما مرد نه تنها کتش را درنیاورد، بلکه کتش را بیشتر به خودش پیچید.
بعد از نوبت خورشید شد.
قدرتش را جمع کرد و شروع کرد به تابیدن.
خورشید انقدر تابید و آفتاب را پهن کرد روی زمین، تا مرد گرمش شد و کتش را درآورد.
خورشید در مسابقه برنده شد.

دیدن منبع مجله


اگر دوست داشتید از مجله روز ایران دیدن نماید 🙂