تاریخ انتشار : دوشنبه 2 آبان 1401 - 7:27
کد خبر : 14632

رسمی: ایران و ترکیه بر سر صادرات گاز به توافقات جدیدی دست یافتند

رسمی: ایران و ترکیه بر سر صادرات گاز به توافقات جدیدی دست یافتند

به نقل از این خبرگزاری : محمدرضا جولایی مدیر دیسپاچینگ شرکت ملی گاز ایران روز یکشنبه با بیان این مطلب افزود: با توافقات و هماهنگی های انجام شده بین مقامات گاز ایران و ترکیه، تمامی فعالیت های فنی، عملیاتی و اجرایی صادرات گاز ایران به کشور همسایه ترکیه نهایی می شود. ظرف شش ماه آینده

به نقل از این خبرگزاری :

محمدرضا جولایی مدیر دیسپاچینگ شرکت ملی گاز ایران روز یکشنبه با بیان این مطلب افزود: با توافقات و هماهنگی های انجام شده بین مقامات گاز ایران و ترکیه، تمامی فعالیت های فنی، عملیاتی و اجرایی صادرات گاز ایران به کشور همسایه ترکیه نهایی می شود. ظرف شش ماه آینده

وی ادامه داد: این موارد شامل طرح های عملیاتی، خدمات تعمیرات و نگهداری، حفاظت کاتدی، پوشش خطوط لوله گاز بین ایران و ترکیه و نوسازی ایستگاه بازرگان و سایر موارد مربوط به صادرات گاز از ایران به کشور همسایه ترکیه است.

وی با بیان اینکه در این نشست در سطح کارشناسی ظرفیت انتقال گاز، خدمات فنی و مهندسی و افزایش سایر زمینه های همکاری بین مقامات ایرانی و ترکیه ای مورد بحث و بررسی قرار گرفت، گفت: صنعت غول پیکر گاز ایران به سرعت در حال حرکت به سمت مسیر توسعه است و ایران در حال حرکت است. به عنوان منبع مطمئن تامین گاز در سراسر جهان شناخته می شود، به طوری که باید جایگاه قابل توجه کشور در سطح جهان مورد توجه جدی قرار گیرد و در نتیجه گام های موثری در جهت رفع موانع و چالش های پیش رو برداشته شود.

جولائی افزود: تداوم و افزایش صادرات گاز با برنامه ریزی بهینه برای توسعه و حفظ ظرفیت های تولیدی موجود و همچنین بهینه سازی مصرف امکان پذیر خواهد بود.

MA/5615057

دیدن منبع خبر


اگر دوست داشتید از مجله روز ایران دیدن نماید 🙂